top of page

Yksikulttuurisuus

Toimintakulttuuri on tapa jolla toimitaan. Arvot, säännöt ja metodit tavoitteiden saavuttamiseksi.
Yksikulttuurisessa yhteisössä nämä ovat yhteisiä ja se synnyttää solidaarisuutta. Monikulttuurisuus sen sijaan on epäonnistunut kokeilu, jolla ei ole mahdollisuuksia toimia tehokkaasti yhteiseksi hyväksi.

Jalkapallojoukkueen päävalmentajan tärkein tehtävä on on luoda yhteinen toimintakulttuuri, jossa jokainen joukkueen jäsen tietää omat roolinsa ja rajansa. Jokaisen on kunnioitettava yhteisiä sääntöjä ja hoidettava omat tehtävänsä. Kaikkien on sitouduttava yhteisiin tavoitteisiin.

Pelaajan taustalla, etnisyydellä tai uskonnolla ei ole mitään merkitystä siihen mitä häneltä vaaditaan. Pelaajan arvo on siinä, kuinka hyvin hän kykenee olemaan joukkueelle hyödyksi. Haitallisia jäseniä joukkueessa ei tarvita ja ellei pelaaja sovellu joukkueen toimintakulttuuriin, hänen pitää etsiä itselleen toinen joukkue.

Yksikulttuurisuus ei tarkoita sitä, etteikö erilaisuutta siedettäisi tai etteikö jokainen saisi olla oma itsensä, ei todellakaan, mutta tietyt raamit ja sapluunat pitää olla kaikilla samat. Jokainen joukkueen jäsen tuo ryhmään omat vahvuutensa ja heikkoutensa, mutta ilman yhteistä yhtä toimintakulttuuria hyvän tuloksen tekeminen ei ole mahdollista.

Jokainen hyödyllinen maahanmuuttaja on tervetullut Suomeen ja Kouvolaan, mutta kukaan haitallinen ei ole. Ellei yksilö ole valmis hyväksymään suomalaista yksikulttuurisuutta ja sopeutumaan maan tavoille, hän palatkoon takaisin oman kaltaiseensa yksikulttuurisuuden piiriin.


31.10.2020
Janne Patjas
 

kouvola sudet.jpg
bottom of page