top of page
pm1.jpg

Kadut kuntoon

Katujen kunnossapitoa on laiminlyöty ja pitkään kasvanut korjausvelka on jo 20 miljoonaa €. Nykyisellä käyrällä velka kasvaa tasaisen tappavasti ja muutaman vuosikymmenen päästä tilanne on peruuttamattoman surkea. Kestämätön kehitys täytyy pysäyttää ja velan maksu käynnistää.

Keskustan alueelle on rakennettu viimeisinä aikoina lukuisia melumuureja, meluaitoja ja meluvalleja. Maavalleja lukuun ottamatta ne pilaavat maisemaa, eivätkä useinkaan edes vaimenna melua. On ymmärrettävä, että kaupunkiasumiseen kuuluu tietty määrä desibelejä kaikkialla, missä on kunnan velvollisuuksiin kuuluvia katuja.

Jos ihminen asuu taajamassa, hänen on hyväksyttävä myös normaalin 55 dB ylittävät äänet. Jos hän  hyväksyy perustasoksi vain 45 dB, hänen on muutettava taajaman ulkopuolelle. Ei voi olla niin, että suositustasojen pienten ylitysten vuoksi tehdään mittavia kaupunkikuvaa rumentavia investointeja.

Meluesteet maksavat paljon. Kuusaantien Punaisen Muurin hintalapuksi on ilmoitettu 575 000 €.
Moni muurin vieressä asuva on ilmoittanut tuon Kouvolan kuudennen ihmeen aiheuttavan turvattomuuden tunnetta varsinkin pimeän aikaan, koska muodostaa tunnelimaisen kuilun muurin ja ison pengermän väliin.

Kuusaantien eteläpuolelle 2019 rakennetun melukaiteen hinnaksi kerrotaan ”puolisen miljoonaa” ja senkin suojelukohteena on lähinnä kerrostaloja. Paras keino asunnon hiljentämiseksi on kolmikerroksiset ikkunat, mutta sekään meluesteiden lailla ei kuulu kunnan perustehtäviin.

Ehdotan tässä taloudellisessa tilanteessa, ettemme rakenna meluesteitä kunnes katujen korjausvelat on hoidettu. Senkin jälkeen vain suurella harkinnalla ja maisemointia eli meluvalleja ja kasvustoa hyödyntäen.

Esitän kolmivuotisen korjausvelkaohjelman aloittamista vuoden 2022 aikana. Tavoitteena saada Kouvolan kadut ja kevyen liikenteen väylät parempaan kuntoon.
 
Selvitys korjausvelasta 2021:
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f7690232-162b-45af-a2d1-dfbb5eecb347#pageNum=2


Hoitakaamme katuja – lopettakaamme niistä kuuluvien äänien estäminen.


Janne Patjas (PS)
15.10.2021
Kouvola


Linkki FB-julkaisuun ja keskusteluun aiheeesta.
 

punainen muuri.jpg

Kuusaantien Punainen Muuri on saanut koristuksekseen jo ensimmäisen graffitin. Muutama aurauksen ammattilainen povaa muuriin ja valopylväisiin liittyviä ongelmia, jos Kouvolassa sataa talvella lunta.

bottom of page