top of page
reissumies7.png

Eka vuosi valtuutettuna

Vuosiraportti osa 1: EKA VUOSI VALTUUTETTUNA

Ensimmäinen vuoteni kunnanvaltuutettuna käynnistyi 16.8.2021 sähköisesti etänä. Kauden aloituksessa nuijittiin pöytään valtuuston puheenjohtajisto, kaupungin hallitus ja lautakuntien kokoonpanot.

Jaot tehtiin kuten puolueet olivat etukäteen sopineet, mutta tiedän, että paikkani hallituksessa nostatti niskavilloja muutamilla tahoilla. Ehkä yleensäkin persuja hieman pelättiin ja ylenkatsottiin kauden alkutaipaleella, mutta koen meidän lunastaneen paikkamme tasavertaisina valtuutettuina.

http://ep10.kouvola.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021554-5


Sain valtuustoryhmäni tuen, sillä perussuomalaiset halusivat kunnioittaa kuntalaisilta saamaani mandaattia. 489 ääntä oli perussuomalaisista toiseksi eniten ja vertausluvuissa Kouvolan seitsemänneksi paras tulos.

 

Voimakolmikko Jari Käki, Ukko Bamberg ja Sheikki Laakso teki suuren työn sumpliessaan ensin luottamuspaikkoja muiden puolueiden kanssa ja jakaessaan niitä sitten oikeudenmukaisesti perussuomalaisille.

Hyvän vaalimenestyksen turvin saimme 13:n henkilön hallitukseen kolme paikkaa (Bamberg, Anni Villikka ja Janne Patjas) ja sen 8 jäseniseen elinvoimajaostoon kaksi paikkaa, joista toinen lankesi minulle. Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kummius oli neuvoteltu perussuomalaisille ja sain siivun sydäntä lähellä olevaan aihioon.

Kesäkuun kuntavaalien perusteella olin myös Kymenlaakson liiton valtuustossa ja sen tarkastuslautakunnassa. Tammikuun aluevaaleista pääsin hyvinvointialueen valtuustoon ja sain paikan palvelulautakunnassa. Aluehallituksessa toimin Mikko Jaanun, varamiehenä. Tehtäviä on siis ollut ja uutta opeteltavaa riittänyt. Niin paljon, että vuosiraportissa keskityn tapahtumiin Kouvolan poikana

Hallitus

Hallitustyöskentely on vienyt valmisteluineen ylivoimaisesti eniten aikaa, mutta olen kokenut sen mielekkääksi; kaikin puolin sopivaksi paikaksi itselleni. Saman suorakaiteisen pöydän äärellä 13 hallituksen jäsentä ja valtuuston puheenjohtajisto yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa keskustelemassa Kouvolasta.

Kokoukset ovat monipuolista vuorovaikuttamista, paitsi teamsina etänä, joita nyt elokuun loppuun mennessä on ollut noin puolet (12/25). LIVE-kohtaamisessa sanojen lisäksi välittyy ilmeet ja eleet, jotka ovat elintärkeä osa viestintää.

Asioista voidaan puhua suoraan ja luottamuksellisesti, ihan niiden oikeilla nimillä, ja ajoittain keskustelu käy tunteikkaanakin. Äänenpainot ja nuotti kuuluvat kuvaan, sekaan voi heitellä muutamia yksirivisiä ja joskus aistia iloisista ilmeistä kumpuavaa nauruakin, koska kaikki asiat eivät ole pelkästään vakavia. On kiva huomata kun vihreä vähän kuumenee tai demari vihamulkoo vastarannalla. Se ei ole vaarallista.

Kokouksien määrä 29.8.2022 mennessä: 25/25

 

Elinvoimajaosto

En ollut kiinnostunut paikoista kunnan omistamien osakeyhtiöiden hallituksissa, koska halusin vaikuttaa suoraan yhteiskunnallisesti ja suunnata verokertymää ruohonjuuritasolla. Ettei yhteinen potti valuisi kaivoihin, joita järjettömiksi kärkihankkeiksikin kutsutaan.

 

Elinvoimajaoston jäsenenä sain aitiopaikan siihen, millaisia yhtiöitä kouvolalaiset omistavat ja kuinka niiden toiminta välillisesti vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin.


Kunnan tehtävä ei ole tehdä bisnestä, eikä kilpailla markkinoilla yksityistä vastaan, vaan hoitaa välttämättömiä perusasioita, joiden vuoksi se on olemassa. Siksi jokaisen kunnan osakeyhtiön pitää ymmärtää perusteet olemassaololleen. Ne ovat kuntalaisten omistamia yhtiöitä, joiden tehtävä on palvella kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla.

Viime aikoina on tullut selväksi, miksi kunnan sähkölaitoksen (KSS Energia) ja vesilaitoksen (Kouvolan Vesi) on oltava 100% kunnan omistuksessa. Niiden on tarjottava luotettavasti ja edullisesti palvelujaan kuntalaisille ja niiden myyminen olisi kohtalokas virhe.

Elinvoimajaoston tehtävä on omistajaohjata kunnan osakeyhtiöitä, joissa kuntalaisten etu pitää priorisoida. Elinkeinoyhtiön (Kinno) tehtävä on tukea yksityisen yritystoiminnan edellytyksiä. Kouvolan Asunnot OY:n tehtävänä on tarjota kohtuuhintaista vuokra-asumista pienituloisille ja myöntää niitä sosiaalisin perustein. Jos perustehtävä katoaa tai sen hoitamiseen ei kyky riitä, olemassaololla ei ole tarkoitusta.

http://ep10.kouvola.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022713-4

Kokouksien määrä 29.8.2022 mennessä: 15/15


Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Olin kiinnostunut liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajuudesta, mutta demarit sai muutaman äänen enemmän ja valitsivat sen. Sanna Tähtinen on tehtäväänsä erinomaisen sopiva henkilö. Pääsin lautakuntaan hallituksen kummina ja vaikka äänioikeutta ei ole, voin osallistua kokouksiin puheoikeudella varustettuna.

 

Koen kummipaikan tärkeänä ja persutiimimme (Janne Pahkala, Jarmo Uuttala, Tuija Ranta + meikä) yhteistyö on toiminut ja olemme kyenneet vaikuttamaan. Sellaisiakin ihmeitä on tapahtunut, että PS on äänestänyt Vihreän ja Vasemmiston toiveen mukaan ja vastaavasti PS saanut tukea muutosesitykselleen yli puoluerajojen kaikilta puolueilta.

http://ep10.kouvola.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022745-5

Kokouksien määrä 29.8.2022 mennessä: 10/11

Valtuusto
 

Valtuuston kokoukset ovat olleet pienoinen pettymys. Kokoontumisia oli vain kahdeksan ja niistäkin kaksi etänä, joista toki jälkimmäisessä saatiin painavaa virtuaalista keskustelua aikaiseksi.

Tapahtumat ovat tuntuneet teatterilta, jossa äänensä kuuluviin tahtovat pitävät huolella valmisteltuja puheenvuorojaan kuin lukiolaiset esitelmiä. En tiedä kuinka tarkasti niitä kuunnellaan, enkä usko niillä olevan suurtakaan merkitystä mihinkään.

Puolueet jäsenineen ovat sopineet kantansa jo etukäteen ja vaikka yksilö olisi eri mieltä ryhmänsä kanssa, hän tuskin muuttaa mielipidettään ankarankaan palopuheen vuoksi. Olennainen valtuustotyö tapahtuu ryhmissä ennen valtuustosaliin siirtymistä.

Eivät kokoukset kuitenkaan hukkaan heitettyä aikaa ole, koska kyseessä on ilmataistelu eri puolueiden välillä. Haetaan asemaa ja tilaa argumenttien sapeleita kalistellen. Välillä myös vähän äänestellään, mutta niiden tulokset tiedetään melko tarkasti etukäteen.

Show striimataan suorana asioista kiinnostuneille kuntalaisille ja sanat jäävät YouTubeen talteen. Itse en tahdo pitää puheita ihan vaan siksi, että saisin ääntäni kuulumaan ja naamani nettiin. Ellei ole asiallista sanottavaa, olen valtuuston näytöksissä hiljaa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä kokoontuu aina ennen valtuuston kokouksia. Mielipiteitä vaihdellaan ja sovitaan yhteisiä linjauksia. Ei tarvitse olla samaa mieltä ryhmän kanssa, mutta siitä pitää ilmoittaa etukäteen kiusallisten yllätysten välttämiseksi.

Ryhmäpalaverissa sovimme myös sen, kuka pitää pöntössä ryhmäpuheen mistäkin listan aiheesta, jos sellaista johonkin kohtaan tarvitaan. Itse olen pitänyt niitä kolmasti; ensimmäisenä aiheena ”päättäjän paikka”, toisena "investointien budjettikuri" ja kolmantena ”talousarviomuutoksia”.


Päättäjän paikka 13.12.2021:
https://www.youtube.com/watch?v=WxdhJ7Fy9c0


Talousarviomuutoksia 13.6.2022

https://www.youtube.com/watch?v=7fT29yJhqcU

Kokouksien määrä 29.8.2022 mennessä: 8/8

 

Yhteenveto


Halusin päästä vaaleissa läpi, koska halusin vaikuttaa siihen, miten kouvolalaisten verorahaa käytetään ja millaisia arvovalintoja täällä tehdään. Olen kokenut kyenneeni vaikuttamaan asioihin yhdessä ryhmäni kanssa ja poliittinen toimintakulttuuri on saanut uudenlaisia piirteitä. Perussuomalaiset ovat vahva voima.

Vaikka kokouksia näissä neljässä instanssissa on ollut vain 59kpl ja niistä yhden (liik.- ja kult. ltk päällekkäisen aluevaltuuston kokouksen vuoksi) olen joutunut jättämään väliin, niin työtä on kyllä riittänyt. Esityslistoihin pitää perehtyä huolella etukäteen ja niiden olennaisuuksista täytyy keskustella muiden valtuutettujen kanssa, joskus jopa yli puoluerajojen.

Varsinaisten kokousten lisäksi on ollut myös strategiapalavereita, työryhmiä ja iltakouluja, sekä tutustumista todellista elinvoimaa tuottaviin instituutiohin kuten Vekaranjärven varuskunta ja HaminaKotka satama.

Politiikassa mukana olo kuormittaa myös aivojen kovalevykapasitettia kuten futisvalmennus aikoinaan: Asiat pyörivät ajatuksissa enemmän tai vähemmän 24/7 ja kesätauko Juhannuksesta elokuun alkuun tuli ehdottomasti tarpeeseen. Nyt taas jaksaa veivata yhteisiä asioita.

Vuosiraporttini seuraavassa osassa kerron mitä olennaista ekan vuoden aikana tapahtui ja mitä niistä pöytäkirjoihin kirjattiin. 

 

4.9.2022
Janne Patjas


tulossa ensi viikolla:

Vuosiraportti osa 2: JA NÄIN TAPAHTUI NIINÄ AIKOINA

ktalo patjas.jpg
bottom of page