top of page
st paul.jpg

Yrittäjän vapaus

Yhä edelleen joillakin on käsitys, että yrittäjät ovat rikkaita riistäjiä, joita kiinnostaa vain raha ja oma napa.
Todellisuudessa yli puolet heistä tienaa vähemmän kuin palkansaajat keskimäärin.

Yrittäjät ovat ihmisiä, jotka tahtovat itse huolehtia itsestään ja läheisistään pyytämättä siihen yhteiskunnalta apuja. He eivät halua olla saamapuolen miehiä tai naisia, vaan rakentaa yhteiskuntaa omalla panoksellaan.

Yhdistävänä tekijänä halu harjoittaa elinkeinoaan mahdollisimman vapaasti. Pyytämättä siihen tukea, sillä päällimmäinen toive on saada rauhassa ansaita itse oma leipänsä. Toiveena, että yhteiskunta soisi siihen mahdollisuuden haittaamalla sitä mahdollisimman vähän.

Palkansaajalla on säännölliset tulot ja lakisääteiset edut, kuten vuosiloma ja työeläke. Hän nauttii palkkaa myös vapaapäivistään ja sairaslomistaan.

Moni ei tule ajatelleeksi, että yrittäjältä nämä edut puuttuvat.

- 52 x 2 vapaapäivää vuodessa
- 38 lomapäivää vuodessa
- 18 yleistä vapaapäivää vuodessa
- 15 sairaslomapäivää vuodessa (tämä on keskiarvo)
eli yhteensä 175 palkallista vapaapäivää vuodessa.

Kaikkien lomaedut eivät ole noin hyvät ja osa juhlapyhistä osuu viikonloppuihin, mutta toisaalta jotkut palkannauttijat ovat sairaslomalla puolet vuodestaan.

Yrittäjäkin voi pitää vapaapäiviä ja lomaa, jäädä joskus saikullekin, mutta niistä päivistä hän ei tienaa rahaa tai jos yrittää tienata, joutuu palkkaamaan jonkun toisen tekemään työnsä. 

Pitäisi saada niin paljon rahaa sisään yrittäjyyttä harjoittaessaan, että joskus olisi varaa olla hetki tekemättä sitä.

Parhaimmillaan yrittäjä onnistuu yrityksessään niin hyvin, että kykenee tarjoamaan palkansaajille töitä. Ja huolehtia samalla hänen vapaistaan, oikeuksistaan ja joskus lastensakin sairaspäivistä. Se on yrittäjyyttä parhaimmillaan.

Suurin osa yrittäjistä on pienyrittäjiä, jotka kykenevät työllistämään ainoastaan itsensä. Sekin on upeaa, sillä silloin he tekevät itse omat rahansa eivätkä anele niitä yhteiskunnalta.

Yrittäjän erottaa palkansaajasta myös taloudellinen riski. Jos palkansaajan työt loppuvat tai hän lopettaa ne, se on vaan goodbye ja hellät tunteet. Jos yritys kaatuu, ihminen saattaa joutua ikuiseen velkavankeuteen ja menettää jopa kaikkensa.

Miksi jotkut suostuvat yrittäjyyteen? Syitä on varmasti niin paljon kuin yrittäjiäkin, mutta kai se, ettei halua aikuisena olla kenenkään elätti tuntuu kiinnostavalta. Ja itsenäisyys valita omat tapansa ja toimenkuvansa, kuten ne parhaaksi näkee.

Ja tietysti se kuuluisa yrittäjän vapaus, jota ei millään säännöksillä saisi viedä yrittäjältä pois. Oikeus harjoittaa elinkeinoaan kuuluu Suomen perustuslakiin.


Janne Patjas
17.04.2021

 

bottom of page